Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Рибак Тетяна Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.філол.н., проф. Мацько Віталій Петрович
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
19.12.2018
Статус: 
захищена