Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Романюк Світлана Захарівна
Спеціальність: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
22.09.2020
Статус: 
захищена