Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Кіщук Віталій Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна
Спеціальність: 
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
Дата захисту: 
23.09.2020
Статус: 
захищена