Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Калінська Оксана Павлівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., доц. Сушенцева Лілія Леонідівна
Спеціальність: 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дата захисту: 
19.06.2018
Статус: 
подана