Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Іваницька Оксана Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність: 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
04.02.2020
Статус: 
захищена