Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Долінська Наталія Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.пед.н., доц. Герцюк Дмитро Дмитрович
Спеціальність: 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
02.07.2019
Статус: 
захищена