Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата педагогічних наук
Автор: 
Цюк Оксана Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.пед.н., доц. Заячук Юлія Дмитрівна
Спеціальність: 
13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту: 
21.09.2020
Статус: 
захищена