Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Спеціалізована вчена рада К 35.052.24

Термін повноважень ради: 
07.05.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
Голова ради: 

д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна

Заступники голови: 

д.пед.н., доц. Козловський Юрій Михайлович

Вчений секретар: 
к.пед.н., доц. Білик Оксана Сергіївна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади Столярчук Л.Б. 05.02.2020
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США Марціхів Х.Р. 04.02.2020
Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини Іваницька О.С. 04.02.2020
Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США Долінська Н.В. 02.07.2019
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу Брандибура І.Ю. 01.03.2019
Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи Кухтяк О.Я. 01.03.2019
Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США Клонцак О.І. 19.12.2018
Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.) Рибак Т.М. 19.12.2018
Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре Турчин І.М. 18.12.2018
Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США. Смолікевич Н.Р. 18.12.2018
Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді Ставкова С.Г. 19.06.2018
Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі Калінська О.П. 19.06.2018
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади Істоміна К. Ю. 30.06.2017
Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії Яремко Г. В. 29.06.2017
Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу Триндюк В. А. 29.06.2017