Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Сподарик Наталія Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
07.12.2018
Статус: 
захищена