Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Сподарик Наталія Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
07.12.2018
Статус: 
захищена