Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Прокурор в кримінальному процесі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Шульган Ірина Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність: 
12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
17.10.2020
Статус: 
захищена