Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів службовими особами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Писарчук Іван Васильович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
04.05.2018
Статус: 
захищена