Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Любчинський Олександр Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
06.12.2018
Статус: 
захищена