Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Лилик Віктор Анатолійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена