Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Ліщук Наталія Олександрівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Якимова Світлана Валентинівна
Спеціальність: 
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
16.10.2020
Статус: 
захищена