Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Дунас Михайло Омелянович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Сорока Світлана Олександрівна
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
30.11.2019
Статус: 
захищена