Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Довгань Андрій Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена