Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Доліновський Юрій Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
07.12.2018
Статус: 
захищена