Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Бундз Ростислав Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
03.05.2019
Статус: 
подана