Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Сорока Максим Леонідович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., доц. Зеленько Юлія Володимирівна
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
11.10.2019
Статус: 
захищена