Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Шандрович Віра Тарасівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту: 
26.02.2016
Статус: 
захищена