Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Середа Андрій Сергійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
25.10.2018
Статус: 
захищена