Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Попович Наталія Пилипівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту: 
31.05.2019
Статус: 
захищена