Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Миляник Оксана Вікторівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
08.06.2018
Статус: 
захищена