Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Коваль Ірина Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
27.06.2019
Статус: 
подана