Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Колотило Михайло Петрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.біол.н., проф. Масікевич Юрій Григорович
Спеціальність: 
21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту: 
16.09.2020
Статус: 
захищена