Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Канда Марія Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
28.11.2019
Статус: 
захищена