Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Іващенко Олексій Віталійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 - екологічна безпека
Дата захисту: 
10.04.2020
Статус: 
подана