Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Голодовська Олена Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 – Екологічна безпека
Дата захисту: 
31.05.2019
Статус: 
захищена