Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Синельніков Олександр Дмитрович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 
21.06.01 – Екологічна безпека
Дата захисту: 
30.11.2016
Статус: 
захищена