Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гивлюд Анна Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність: 
21.06.01 – Екологічна безпека
Дата захисту: 
30.11.2016
Статус: 
захищена