Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Пельо Роман Андрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович
Спеціальність: 
05.22.02 – автомобілі та трактори
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена