Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Афонін Максим Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович
Спеціальність: 
05.22.01 – транспортні системи
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена