Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандида технічних наук
Автор: 
Руда Марія Віталіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
Спеціальність: 
01.05.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
12.04.2018
Статус: 
захищена