Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Матвіїв Роман Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
29.11.2018
Статус: 
захищена