Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Любчик Ольга Сергіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
12.04.2018
Статус: 
захищена