Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ільницька Тетяна Мар’янівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Паракуда Василь Васильович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
14.04.2016
Статус: 
захищена