Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ходич Олексій Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Сакович Лев Миколайович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
17.05.2019
Статус: 
захищена