Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Зільник Наталія Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
28.02.2017
Статус: 
захищена