Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Ясько Ігор Віталійович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
06.05.2019
Статус: 
захищена