Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Величко Орест Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
05.07.2019
Статус: 
захищена