Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Сливка Марія Мирославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
24.06.2019
Статус: 
захищена