Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Судова практика як джерело права

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Слотвінська Наталія Дмитрівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
27.02.2017
Статус: 
захищена