Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Решота Володимир Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
07.05.2019
Статус: 
захищена