Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Піх Юлія Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
24.06.2019
Статус: 
захищена