Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Парпан Уляна Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і прав
Дата захисту: 
25.06.2019
Статус: 
захищена