Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Налуцишин Віктор Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Грищук Віктор Климович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
10.12.2018
Статус: 
захищена