Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Мота Андрій Федорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
28.10.2019
Статус: 
захищена