Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Метаантропологія менталітету: правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Коваль Ігор Мирославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
06.03.2018
Статус: 
захищена