Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Лесько Наталія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
06.05.2019
Статус: 
захищена