Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Коваль Оксана Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., доц. Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
30.03.2018
Статус: 
захищена